This Day in History: 1972-09-02

Lørdag 02. september 1972