This Day in History: 2023-01-05

Nr. 376 – Himmelen

«Men den eneste vi vet er kommet til himmelen, er røveren på korset.»
Knut Ødegård, forfatter
(Aftenposten, 08.11.1994)