This Day in History: 1992-09-05

Lørdag 05. september 1992