This Day in History: 2022-09-05

Brede, Brian og Njål
Njål ble flyttet hit fra 1. juni i revisjonen fra 1998.