This Day in History: 2022-09-07

Nr. 301 – Skrekk og gru!