This Day in History: 2022-11-07

Nr. 338 – Toppen er nådd!