This Day in History: 2023-02-09

Nr. 401 – Himmelen

«Gud tilhører ingen klubb. Men han er veldig fotballinteressert. Vi får oppleve fotball i himmelen. Der er alle kampene morsomme.»
Jacob Jervell, professor
(Arbeiderbladet, 01.10.1994)