This Day in History: 1972-09-09

Lørdag 09. september 1972