This Day in History: 2022-12-10

Judit og Jytte
Navnedagen er etter festdagen for jødiske Judit, som er omtalt i Judits bok. Hun drepte den assyriske hærføreren og befridde jødene.