This Day in History: 1973-02-11

Søndag 11. februar 1973