This Day in History: 2022-08-12

Liste nr. 283
11 Berømte Storrøkere
 1. Winston Churchill (britisk statsminister)
 2. Sigmund Freud (østerriker, psykoanalysens far)
 3. Friedrich Wilhelm (konge av Preussen)
 4. Ulysses S. Grand (USA’s 18. president og general under borgerkrigen)
 5. Rodrigo De Jérez (spansk oppdagelsesreisende)
 6. Charles Lamb (engelsk essayist og kritiker)
 7. Thomas R. Marshall (USA’s visepresident under Woodrow Wilson)
 8. Sir Isaac Newton (engelsk fysiker og matematiker)
 9. Sir Walter Raleigh (engelsk sjøfarer og forfatter)
 10. Fru Zachary Taylor (konen til UAS’s 12. president)
 11. Mark Twain (amerikansk forfatter og humorist)