This Day in History: 2022-10-12

De 10 Største Økonomiske Bidragsytere Til FN

% av FN’s totalbudsjett
  1. USA 25,00
  2. Sovjetunionen 12,97
  3. Japan 7,15
  4. Vest-Tyskland 7,10
  5. Frankrike 5,86
  6. Kina 5,50
  7. Storbritannia 5,31
  8. Italia 3,60
  9. Canada 3,18
  10. Ukraina 1,71
Norge bidrar med 0,43 %
KILDE: John Paxton, The Statesman’s Year-Book 1976/1977 (New York: St. Martin’s, 1976).