This Day in History: 1937-10-13

Geir Liland
representant for Samisk valgforbund på Sametinget
Einfrid Halvorsen
organisasjonskvinne og politiker