This Day in History: 2022-10-13

23 Jobber Klassifisert Etter Kjedsomhets-grad

Basert på intervjuer med 2010 arbeidere i 23 forskjellige jobber, utarbeidet Instituttet for Samfunnsforskning ved Michigans universitet en liste som fastslår kjedsomhetsgraden for hver enkelt av disse 23 beskjeftigelser. Gjennomsnittstallet ble satt til 100. Jo høyere tall en jobb oppnår, dess kjedeligere anser yrkesutøverne jobben.
 1. Montør ved samlebånd (hvor arbeidsrytmen reguleres av maskiner) 207
 2. Hjelpearbeider ved samlebåndet 175
 3. Gaffeltruck-sjåfør 170
 4. Maskinpasser 169
 5. Montør (som selv bestemmer arbeidsrytmen) 160
 6. Kontrollør av stadig vareflom 122
 7. Bokholder 107
 8. Ingeniør (maskinist) 100
 9. Verktøy- eller stansemaker 96
 10. Computer-programmerer 96
 11. Elektron-tekniker 87
 12. Visergutt, bud 86
 13. Arbeidsformann 85
 14. Kontorsjef 72
 15. Vitenskapsmann, forsker 66
 16. Administrator 66
 17. Jernbaneekspeditør 64
 18. Politimann 63
 19. Flytrafikk-kontrollør (i større lufthavn) 59
 20. Flytrafikk-kontrollør (i mindre lufthavn) 52
 21. Professor med administrative plikter 51
 22. Professor 49
 23. Lege 48