This Day in History: 1934-10-14

Magnus Aarbakke
jurist, professor og høyesterettsdommer