This Day in History: 1938-01-16

Helga Hernes
statsviter, Arbeiderparti-politiker og diplomat