This Day in History: 2022-08-16

Nr. 285 – Som såpe og vann