This Day in History: 2022-10-19

Og Til Slutt Den Viktigste Av Alle Lister

De 10 Bud

Listen er gammel; man regner med at den ble skrevet ned for omkring 3200 år siden. Det var Jahve – Israels Gud – som gav Moses denne listen på Sinai berg, stentavlene med de ti bud. Det har i årenes løp vært mange versjoner av disse ti bud. Denne versjonen – formodentlig den eldste – er fra Exodus, eller Annen Mosebok som vi kaller denne delen av Bibelen.
  1. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.
  2. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret billede eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg; og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.
  3. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
  4. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Hud gir deg.
  5. Du skal ikke slå ihjel.
  6. Du skal ikke drive hor.
  7. Du skal ikke stjele.
  8. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
  9. Du skal ikke begjære din nestes hus.
  10. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til.
Herren var mer ordknapp enn norske bibeloversettere. Steintavlene med de ti bud inneholder 120 ord på hebraisk, den norske oversettelsen 280 ord. Den norske teksten er hentet fra Bibelsen eller Den hellige skrift, revidert oversettelse av 1930.
KILDE: Annen Mosebok 20: 3-17