This Day in History: 2022-07-24

Kristine, Kristin og Kristi
Etter Kristina (Christina) av Bolsena, som led martyrdøden som ungjente i 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gullet til fattige.