This Day in History: 1930-01-25

Rise Grønoset
danskfødt norsk journalist og forfatter