This Day in History: 1973-02-25

Søndag 25. februar 1973