This Day in History: 2022-08-29

Liste Nr. 294

John Tolands 10 Foretrukne Gjester

John Toland er kjent både som forfatter og historiker. Han har skrevet en rekke bøker om personer og begivenheter i vårt dramatiske århundre. Han vant Pulitzerprisen i 1070 for sin bok «The Rising Sun», men mest kjent er han nok for sitt store verk om Hitler.
  1. Jesus
  2. Marx
  3. Marco Polo
  4. Gandhi
  5. Marat
  6. Napoleon
  7. Benjamin Franklin
  8. Cromwell
  9. Disraeli
  10. Lenin
Toland legger til: «Til kaffen kunne jeg gjerne tenke meg å snakke med Hitler, men ikke mens jeg spiste.»