This Day in History: 1982-08-30

Mandag 30. august 1982

17.55 ETTERMIDDAGSNYTT
18.00 I REPRISE

18.00 Kvardagsmat

18.25 Norge Rundt

19.00 SPORTSRUNDEN
19.30 DAGSREVYEN
20.05 MØTE MED TOR ASPENGREN, TIDLIGERE FORMANN I LO.

Ved Finn H. Andreassen.

20.25 GATEGUTTER

Norsk spillefilm fra 1949 om en guttegjeng på Oslo østkant i 1920-åra. Etter en roman av Arne Skouen.

21.40 SØR-AFRIKAS POLITISKE FANGE NR. 1

En dramatisert beretning fra BBC om Nelson Mandela som i 1964 ble dømt til livsvarig fengsel sammen med andre frigjøringsledere.

22.30 KVELDSNYTT