This Day in History: 2022-08-30

Liste Nr. 295

Mary Hemingways 10 Foretrukne Gjester

Mary Hemingway, tidligere krigskorrespondent og journalist, gav opp sin egen karriere som skribent for å bli forfatteren Ernest Hemingways fjerde og siste kone. Hvordan var det egentlig å leve sammen med den berømte Nobelpris-vinneren? Det har hun fortalt om i sin bok How it was.
  1. William Shakespeare
  2. Alexander den Store
  3. Lady Mary Wortley Mantagu
  4. Karl von Clausewitz
  5. Goya
  6. Pjotr Tsjaikovskij
  7. Dr. Samuel Johnson
  8. Eleanor Roosevelt
  9. Robert Benchley
  10. Ernest Hemingway
Vi vil gjerne presentere noen av gjestene som kanskje ikke er kjent av alle. Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) var en engelsk sosietetsdame som vant varig berømmelse, takket være sine mange livlige brev, hvor hun aldri gikk av veien for å fortelle en frisk skandalehistorie. Karl von Clausewitz (1780-1831) var en kjent prøyssisk general og en utmerket militærteoretisk forfatter. Robert Benchley (1899-1945) var en amerikansk journalist og teaterkritiker, som vant ry som en vittig fyr.