This Day in History: 2022-12-31

Sylfest, Sylvia og Sylvi
Navnedag etter pave Silvester I.(Sylvester) som innviet Peterskirken; dette er hans dødsdag i år 335, og i mange europeiske land kalles denne dag derfor ’Silvesteraften’, i Norge ’Sylfestkvelden’.