VERDENS ELDSTE KJENDIS

VERDENS ELDSTE KJENDIS
1930 Erica Pedretti, forfatter og kunstner        

IKKJE FARLEG - BERRE LEIKA!

Gilbert U-238 Atomic Energy Lab Kit

Dette kjemi-settet er kåret til verdens farligste leke!

Produsert av Alfred Carlton Gilbert som var en amerikansk atlet, tryllekunstner, leketøysmaker, forretningsmann og oppfinneren av Erector-settet som er et byggesett av metall.

Settet ble utgitt av A.C. Gilbert Company i 1950 og var ment til barn som skulle lage og se på kjemiske reaksjoner ved å bruke radioaktive stoffer.

Gilbert likte å produsere leker som brukte læring som virkemiddel. Han ble også kalt "Mannen som reddet julen" under første verdenskrig der han bad US Council of National Defense om å ikke forby å kjøpe leker ved juletid.

Dette var bare ett av mange kjemisett på den tiden. Gilberts leker lot barna få produsere sitt eget "trylleshow" og han ville at foreldrene skulle gi barna en start på en begynnende karriere innen forskning.

Gilbert kalte settet "the most spectacular of new educational toys" i 1954 og sa at settet var helt trygt å bruke.

I settet finner man et røykkammer der man kan se alfapartikler bevege seg i en fart på 19 millioner meter i sekunder. Man finner også et spinthariscope som viser oppløsning av radioaktivitet på fluoriserende (selvlysende) skjerm og et electroskop som måler radioaktivitet i de forskjellige substansene i settet.

Settet ble opprinnelig solg for $49.50 ($550 in 2022) og inneholdt følgende deler:

- Batteridrevet Geiger-Müller-teller
- Electroskop (et instrument for å påvise elektrisk spenning)
- Spinthariscope (en anordning for å observere nedbryting forårsaket av interaksjon av ioniserende stråling og fosfor)
- Wilson røykkammer
- 4 glass som inneholdt uranium (U-238)
- 3 radioaktive metaller (Pb-210, bly), (Ruthenium-106) og (Zn-65, sink)
- Kuler for å lage modeller av alfapartikler
- 60 siders instuksjonsbok skrevet av Dr. Ralph E. Lapp
- Et tegneseriehefte, "Learn How Dagwood Split the Atom" skrevet av bl.a. General Leslie Groves (sjefen for Manhattan Project)
- Boka "Prospecting for Uranium"
- 3 C-batterier
- Gilberts leketøys-katalog for 1951

En av oppgavene var å leke gjemsel med gammastrålen der man brukte Geiger-telleren for å finne den radioaktive biten skjult i et rom.

Mindre enn 5000 sett ble solgt og ble kun solgt i 1950 og 1951. Gilbert mente det lave salget skyldtes at settet var ment for de som hadde høyere utdannelse og ikke barn. Columbia University kjøte 5 av settene til bruk i deres fysikklab.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_U-238_Atomic_Energy_Laboratory

191

191 CM HØYE KJENDISER

Sebastian Bach
Tony Hawk
Yngwie Malmsteen
Charles Lindbergh
Malcolm X
Stellan Skarsgård
Will Ferrell
Sacha Baron Cohen
Gianluigi Buffon

191 MINUTTERS FILMER

Grindhouse (2007)

STRAFFELOVEN § 191

§ 191. Grov ulovlig befatning med skytevåpen, våpendeler, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver

Grov ulovlig befatning med skytevåpen, våpendeler, ammunisjon, eksplosiver eller utgangsstoffer for eksplosiver, straffes med bot eller fengsel inntil 6 år.

Ved avgjørelsen av om befatningen er grov, skal det særlig legges vekt på
a) hvilken type og hvor stort omfang overtredelsen gjelder, og
b) om den av andre grunner er særlig farlig eller samfunnsskadelig.

FINN FEIL NUMMER I FØLGENDE TALLREKKE

11, 23, 46, 95, 191

Svar

LÅTER MED BPM 191

The Rembrandts - I'll Be There For You