2022-10-19


Og Til Slutt Den Viktigste Av Alle Lister

De 10 Bud

Listen er gammel; man regner med at den ble skrevet ned for omkring 3200 år siden. Det var Jahve – Israels Gud – som gav Moses denne listen på Sinai berg, stentavlene med de ti bud. Det har i årenes løp vært mange versjoner av disse ti bud. Denne versjonen – formodentlig den eldste – er fra Exodus, eller Annen Mosebok som vi kaller denne delen av Bibelen.
 1. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.
 2. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret billede eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg; og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.
 3. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
 4. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Hud gir deg.
 5. Du skal ikke slå ihjel.
 6. Du skal ikke drive hor.
 7. Du skal ikke stjele.
 8. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
 9. Du skal ikke begjære din nestes hus.
 10. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til.
Herren var mer ordknapp enn norske bibeloversettere. Steintavlene med de ti bud inneholder 120 ord på hebraisk, den norske oversettelsen 280 ord. Den norske teksten er hentet fra Bibelsen eller Den hellige skrift, revidert oversettelse av 1930.
KILDE: Annen Mosebok 20: 3-17

 

Read More

2022-10-18


Jante-loven

I romanen En flyktning krysser sitt spor har forfatteren Aksel Sandemose stilt opp denne leveregelen som gir uttrykk for menneskenes intoleranse og misunnelse.
 1. Du skal ikke tro du er noe.
 2. Du skal ikke tro at du er like klok som oss.
 3. Du skal ikke tro at du er klokere enn oss.
 4. Du skal ikke innbille dig at du er bedre enn oss.
 5. Du skal ikke tro at du vet mer enn oss.
 6. Du skal ikke tro at du er mer enn oss.
 7. Du skal ikke tro at du er til noe.
 8. Du skal ikke le av oss.
 9. Du skal ikke tro at noen byr sig om dig.
 10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.
Read More

2022-10-17


De Omvendte Naturlover

Har det noen gang hendt deg at telefonen ringer i samme sekund du er gått ut og har låst døren etter deg? Har bussen du har stått og ventet på dukket opp bak en parkert lastebil i samme øyeblikk du har tent deg en sigarett? Visse gløgge individer har obserbert at slike begivenheter ikke er noen unntagelse, men snarere regelen. Menn som Murphy, Peter og Parkinson har gjort det til sin livsoppgave å påvise disse prinsipper – disse «naturlover» – som dominerer vår sørgelige tilværelse. Her er et lite utvalg av disse «naturlover» hentet fra Arthur Blochs bok Murphys lov – og andre grunner til at tingene går galt.
1. Murphys Lov
Hvis noe kan gå galt, gjør det det.
2. Professor Tulls kommentar til Murphys Lov
Murphy var en optimist.
3. Det unevneliges lov
Så snart du nevner noe…
…hvis det er godt, fordufter det.
…hvis det er dårlig, hender det.
4. Forventningenes nonresiproke lover
Negative forventninger gir negative resultater.
Positive forventninger gir negative resultater.
5. Professor Aassens lov
Enhver mann har en plan som ikke virker.
6. Loven om evolusjonssystemenes dynamikk
Så snart du har åpnet en boks med meitemark, er den eneste måte å få dem ned i boksen igjen å bruke en større boks.
7. Kø-observasjon
Den andre køen beveger seg bestandig hurtigere.
8. De konstante verdiers lov
Den mengde som multiplisert med, dividert med, addert til eller subtrahert fra det svar du har fått, gir deg det svar du skulle ha hatt.
9. Den selektive gravitetslov
En gjenstand vil alltid falle så den anretter mest mulig skade.
9A. Jensens utvidede observasjon
Muligheten for at et brødstykke faller med smørsiden ned, er direkte proporsjonal med prisen på gulvteppet.
10. Gordons første lov
Hvis et forskningsprosjekt overhodet ikke er verd å gjennomføre, er det heller ikke verd å gjennomføre det bra.
11. Om avstemning av teorier
Hvis fakta ikke stemmer overens med teorien, må en kvitte seg med dem.
12. De store problemers lov
Gjemt i ethvert stort problem er et lite problem som strever etter å komme ut.
13. Tvilens lov
Hvis du er i tvil, skal du mumle.
14. Det gylne lov for kunst og vitenskap
Den som har gullet, lager lovene.
15. Loven om typeforskjell
Det er to typer mennesker: de som deler menneskene inn i to typer, og de som ikke gjør det.
16. Lov om tiden
En mann med en klokke vet hvilken tid det er. En mann med to klokker er aldri sikker
17. Nitti-nitti-regelen ved arbeidsprosjekter
De første 90% av oppgaven krever 90% av tiden, og de siste 10% krever de andre 90%.
18. Farbers fjerde lov
Nødvendigheten er mor til merkelige sengekamerater.
Read More

2022-10-14


10 Store Bløffmakere

 1. George Psalmanazar (Født et eller annet sted i Sør-Frankrike; 1679?-1763)
 2. Sarah Wilson (født i Staffordshire, England; 1750-?)
 3. Mary Baker (f. i Devonshire, England; ca. 1800-?)
 4. Arthur Orton (født i London; 1834-1898)
 5. Lord Gordon-Gordon (født i Skottland; ?-1874)
 6. Elizabeth Bigley (født i Ontario, Canada; 1857-1907)
 7. Concepción Jurado (født i Mexico City; 1864-1931)
 8. Frederick Emerson Peters (født i New Salem, Oregon; 1885-1959)
 9. Stanley Clifford Weyman (født i Brooklyn; 1891-)
 10. Ferdinand Waldo Demara Jr. (født i Lawrence Massachusettes; 1921-)
Les mer her!
Read More

2022-10-13


23 Jobber Klassifisert Etter Kjedsomhets-grad

Basert på intervjuer med 2010 arbeidere i 23 forskjellige jobber, utarbeidet Instituttet for Samfunnsforskning ved Michigans universitet en liste som fastslår kjedsomhetsgraden for hver enkelt av disse 23 beskjeftigelser. Gjennomsnittstallet ble satt til 100. Jo høyere tall en jobb oppnår, dess kjedeligere anser yrkesutøverne jobben.
 1. Montør ved samlebånd (hvor arbeidsrytmen reguleres av maskiner) 207
 2. Hjelpearbeider ved samlebåndet 175
 3. Gaffeltruck-sjåfør 170
 4. Maskinpasser 169
 5. Montør (som selv bestemmer arbeidsrytmen) 160
 6. Kontrollør av stadig vareflom 122
 7. Bokholder 107
 8. Ingeniør (maskinist) 100
 9. Verktøy- eller stansemaker 96
 10. Computer-programmerer 96
 11. Elektron-tekniker 87
 12. Visergutt, bud 86
 13. Arbeidsformann 85
 14. Kontorsjef 72
 15. Vitenskapsmann, forsker 66
 16. Administrator 66
 17. Jernbaneekspeditør 64
 18. Politimann 63
 19. Flytrafikk-kontrollør (i større lufthavn) 59
 20. Flytrafikk-kontrollør (i mindre lufthavn) 52
 21. Professor med administrative plikter 51
 22. Professor 49
 23. Lege 48
Read More

2022-10-12


De 10 Største Økonomiske Bidragsytere Til FN

% av FN’s totalbudsjett
 1. USA 25,00
 2. Sovjetunionen 12,97
 3. Japan 7,15
 4. Vest-Tyskland 7,10
 5. Frankrike 5,86
 6. Kina 5,50
 7. Storbritannia 5,31
 8. Italia 3,60
 9. Canada 3,18
 10. Ukraina 1,71
Norge bidrar med 0,43 %
KILDE: John Paxton, The Statesman’s Year-Book 1976/1977 (New York: St. Martin’s, 1976).
Read More

2022-10-11


10 Berømte Bibliotekarer

 1. Gottfried von Leibniz (1646-1716)
 2. David Hume (1711-1776)
 3. Casanova (Giovanni Giacomo Casanova De Seingalt) (1725-1798)
 4. August Strindberg (1849-1912)
 5. Pave Pius XI (Achille Ambrogio Demiano Ratti) (1857-1939)
 6. Archibald MacLeish (f. 1892)
 7. Mao Tse-Tung (1893-1976)
 8. J. Edgar Hoover (1895-1972)
 9. John Braine (f. 1922)
 10. Den norske dikteren Henrik Arnold Wergeland (1808-1845)
Les mer her!
Read More

2022-10-10


Når Fikk Kvinnen Stemmerett i 35 Land

 1. New Zealand 1893
 2. Australia 1902
 3. Finland 1906
 4. Norge 1913
 5. Danmark 1915
 6. Sovjetunionen 1917
 7. Østerrike 1918
 8. Canada 1918
 9. Tyskland 1918
 10. Polen 1918
 11. Belgia 1919
 12. Storbritannia 1919
 13. Nederland 1919
 14. Irland 1919
 15. Sverige 1919
 16. USA 1920
 17. India*) 1926
 18. Pakistan*) 1926
 19. Sør-Afrika 1930
 20. Spania 1931
 21. Brasil 1932
 22. Thailand 1932
 23. Tyrkia 1933
 24. Filippinene 1937
 25. Frankrike 1944
 26. Italia 1945
 27. Japan 1945
 28. Jugoslavia 1945
 29. Bulgaria 1947
 30. Kina 1947
 31. Israel 1948
 32. Indonesia 1955
 33. Iran 1963
 34. Sveits 1971
 35. Jordan 1973
*) Stemmerett bare ved lokalvalg.
Read More

2022-10-07


15 Usedvanlige Forsikringspoliser

 1. San Francisco – Oakland Bay broen ($ 40 000 000)
 2. S.S. Titanic ($ 3 019 400)
 3. Stemmen til Metropolitans operastjerne Risë Stevens ($ 1 000 000)
 4. Bena til danseren Fred Astaire ($ 650 000)
 5. De skjelende øynene til filmkomikeren Ben Turpin ($ 500 000)
 6. Skøytene (fem par) til Sonja Henie ($ 250 000)
 7. Komikerparet Bud Abbott og Lou Costello (Helan og Halvan). De assurerte seg mot uvennskap som kunne føre til splittelse av teamet for en periode av 5 år ($ 250 000)
 8. Bena til skuespillerinnen Betty Gable ($ 250 000)
 9. Butikkeiere i Wahington D.C. tegnet en assuranse som skulle holde dem skadesløse hvis ikke Harry S. Truman dukket opp til dagen da han skulle innsettes som president i 1949 ($ 200 000)
 10. Nesen til filmkomikeren Jimmy Durante ($ 140 000)
 11. Sjøormen i Loch Ness, hvis den skulle bli fanget og levert i live (formodentlig en såkalt veddeforsikring som strider mot reglene f.eks. i norsk forsikring) ($ 56 000)
 12. Skuespillerinnen Julie Bishop tegnet en syv års forsikring hos Lloyds mot at hun la på seg 4 tommer (10,6 cm) rundt hoftene eller livet ($ 25 000)
 13. The Scottish Tailoring Mercery Co. i Sydney, Australia, tegnet en forsikring hos Lloyds of London mot «dødsfall forårsaket av ulykke i forbindelse med at en Sovjet-satellitt skulle falle ned.» ($ 22 400)
 14. De spesiallagede strekkbuksene i ull (fire par) som tilhører flamencodanseren José Greco ($ 3920)
 15. En talende minafugl i en reklamekampanje for en kokebok ($ 500)
Read More

2022-10-06


Kull Til Newcastle – Eller 7 Store Britiske Eksportbedrifter

 1. Tamtam-trommer til Nigeria
 2. Olje til araberne
 3. Spaghetti til Italia
 4. Sand til Abu Dhabi
 5. Chow Mein til Hong Kong
 6. Fransk Bistro til Paris
 7. Snøplog til Arabia
Les mer her!
Read More

2022-10-05


14 Praktfulle Tabber

 1. Kostbart komma
 2. Den sveitsiske flåten
 3. Mye røyk uten…
 4. Materialistisk tabbe
 5. Tabben med Robinson Crusoe
 6. Stakkars Dr. Watson
 7. Stars and Stripes forever – men ikke den gangen
 8. O’Neills vanskelige sceneinstruksjoner
 9. Om jødenes ørkenvandring
 10. Men hva sang Lincolns mor?
 11. Rettferdigheten – mer enn blind
 12. Om hatt og hansker
 13. Yes, we have no bananas…
 14. Saken stilt på hodet
Les mer her!
Read More

2022-10-04


Hva Er Et Menneske Mest Redd For?

«Hva er du mest redd for?» var det spørsmålet som markedsundersøkere stilte 3000 amerikanere. Mange nevnte mer enn én ting de var redde for. Resultatet vil kanskje overraske deg.
Nevnt i % av de spurte
 1. Holde tale i en forsamling 41
 2. Høyder 32
 3. Insekter og skoppetroll 22
 4. Økonomiske problemer 22
 5. Dypt vann 22
 6. Sykdom 19
 7. Døden 19
 8. Flyvning 18
 9. Ensomhet 14
 10. Hunder 11
 11. Å kjære/være passasjer i bil 9
 12. Mørket 8
 13. Heiser 8
 14. Rulletrapper 5
Londonavisen Sunday Times som offentliggjorde denne listen, knyttet disse kommentarene til undersøkelsen: «I det store og hele var kvinner mer redde av seg enn menn. Dobbelt så mange kvinner som menn var redde for høyder, insekter, dypt vann, flyvning og det å kjøre bil. Tre ganger så mange kvinner som menn var redd for mørket, fire ganger så mange var redde for heiser. De var også mer redde for hunder, for å bli syke og for å dø. Men hvis dette kan få det hele til å virke som en mann-sjåvinistisk undersøkelse, er det verd å merke seg at det eneste menn var mer redde for enn kvinner var økonomiske problemer.»
KILDE: Sunday Times, London (7. oktober 1973)
Read More